Norwegian English translation

Dictionary

  vi sees vi høres vi møtes på gjensyn - goodbye


goodbye