Norwegian English translation

Dictionary

  ved siden av skrivebordet - next to the desk


next to the desk