Norwegian English translation

Dictionary

  tre hundre og førtifem - 345


345