Norwegian English translation

Dictionary

  på bensinstasjoner - in gas stations


in gas stations