Norwegian English translation

Dictionary

  jeg har dessverre ikke noen sykkel - unfortunately, I do not have any bike.


unfortunately, I do not have any bike.