Norwegian English translation

Dictionary

  jeg du han hun det - i you he she it


i you he she it