Norwegian English translation

Dictionary

  gå på postkontoret - Gå på postkontoret go to the post office