Norwegian English translation

Dictionary

  en sønn - son


son