Norwegian English translation

Dictionary

  du tenker bare på deg selv - you only think of yourself!


you only think of yourself!