Norwegian English translation

Dictionary

  du skal ikke reise nå - you will not go now


you will not go now